YÊU CẦU BÁO GIÁ
ƯỚC TÍNH TRẢ GÓP
BẢNG GIÁ XE

Ô TÔ ĐIỆN THÔNG MINH

VINFAST VF9

Tiêu Chuẩn

1.443.200.000 VNĐ

VINFAST VF8

Tiêu Chuẩn

1.057.100.000 VNĐ

VINFAST VF8

Tiêu Chuẩn

1.057.100.000 VNĐ

VINFAST VF7

Liên hệ:

08.6767.1997

VINFAST VF7

Liên hệ:

08.6767.1997

VINFAST VF6

Liên hệ:

08.6767.1997

VINFAST VF6

Liên hệ:

08.6767.1997

VINFAST VF5

Liên hệ:

08.6767.1997

VINFAST FADIL

 

FADIL Tiêu Chuẩn

382.500.000 VNĐ

FADIL NÂNG CAO

413.100.000 VNĐ

FADIL Cao Cấp

449.100.000 VNĐ

FADIL

Tiêu Chuẩn

382.500.000 VNĐ

FADIL

Nâng Cao

413.100.000 VNĐ

FADIL

Tiêu Chuẩn

382.500.000 VNĐ

FADIL

Cao Cấp

449.100.000 VNĐ

VINFAST LUX A 2.0

 

Lux A 2.0 Tiêu Chuẩn

881,695,000 VNĐ

Lux A 2.0 Nâng Cao

948,575,000 VNĐ

Lux A 2.0 Cao Cấp

1,074,450,000 VNĐ

LUX A2.0

Tiêu Chuẩn

881,695,000 VNĐ

LUX A2.0

Nâng Cao

948,575,000 VNĐ

LUX A2.0

Tiêu Chuẩn

881,695,000 VNĐ

LUX A2.0

Cao Cấp

1,074,450,000

VINFAST LUX SA 2.0

 

Lux SA 2.0 Tiêu Chuẩn

1,026,165,000 VNĐ

Lux SA 2.0 Nâng Cao

1,118,840,000 VNĐ

Lux SA 2.0 Cao Cấp

1,271,600,000 VNĐ

LUX SA2.0

Tiêu Chuẩn

1,026,165,000 VNĐ

LUX SA2.0

Nâng Cao

1,118,840,000 VNĐ

LUX SA2.0

Tiêu Chuẩn

1,026,165,000 VNĐ

LUX SA2.0

Cao Cấp

1,271,600,000 VNĐ

TIN TỨC